Parduotuvės taisyklės

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir jos sąlygų galiojimas

1.1. Šios paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos (toliau – „ Taisyklės“) reglamentuoja teisinius santykius, sukurtus tarp UAB Autoferma (toliau – ir „Pardavėjas“), prekybos aplinkos www.autoferma.eu savininko (toliau – ir „el. parduotuvė“) ir asmens, pateikusio užsakymą (toliau – ir Pirkėjas), kai perkamos paslaugos (toliau – Paslauga).

1.2. El. parduotuvės Taisyklėse nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.

1.3. Prieš atlikdami pirkimą el. parduotuvėje (tiek registruotoje, tiek neregistruotoje aplinkoje) atidžiai perskaitykite šias Taisykles. Formuodami Pirkinių krepšelį Jūs turite pažymėti, kad susipažinote ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis. Jūs turite teisę nesutikti su Taisyklėmis, tačiau tokiu atveju negalite tęsti Paslaugų užsakymo formavimo el. parduotuvėje.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, (LR CLK 6.162 str., 6.228 str. 1 d.),kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformuoja Pirkinių krepšelį, nurodo pristatymo duomenis, pasirenka apmokėjimo būdą, susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka už Paslaugas.

1.5. UAB “Autoferma“ pateikia Pirkėjui sudarytos sutarties patvirtinimą jo nurodytu elektroniniu paštu.

1.6. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus bei papildymus pranešama internetinėje parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

1.7. Jei užsakymas el. parduotuvėje buvo pateiktas prieš įsigaliojant Taisyklių pakeitimams, užsakymui bus taikomos senosios Taisyklės.

1.8. Pardavėjas turi teisę dėl pasikeitusių verslo sąlygų pakeisti el. parduotuvėje parduodamų Paslaugų kainas, nebent Taisyklėse būtų numatyta kitaip.

1.9. Jei į pirkinių krepšelį įdėjote Paslaugas, tačiau dar nepateikėte užsakymo el. parduotuvėje ir jei po to Paslaugų kaina keičiasi, pateikdami užsakymą turite sumokėti kainą, galiojančią užsakymo pateikimo metu. Jeigu nauja kaina Jūsų netenkina, Jūs turite teisę netęsti Paslaugos pirkimo.

2. Paslaugų kaina

2.1. Kaina, nurodyta el. parduotuvėje šalia Paslaugos, bus taikoma el. parduotuvėje parduodamai Paslaugai.

2.2. Visos el. parduotuvėje nurodytos Paslaugų kainos yra eurais (€).

2.3. Visos kainos el. parduotuvėje yra nurodytos su PVM.

3.Pirkinių krepšelis ir užsakymo pateikimas

3.1. Pirkinių krepšelis bus sukurtas tuo metu, kai pasirinkę Paslaugą spustelėsite mygtuką „Į krepšelį“. Paslaugos įdėjimas į pirkinių krepšelį neįpareigoja pirkti Paslaugos. Krepšelio turinį galite keisti, pridėti arba pašalinti Paslaugas bet kuriuo metu, iki kol patvirtinate užsakymą.

3.2. Norėdami pateikti užsakymą el. parduotuvės užsakymo aplinkoje, pirkinių krepšelio puslapyje būtina patvirtinti, kad sutinkate su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika. Taip pat turėsite įvesti savo asmeninius duomenis, būtinus Paslaugos suteikimui ir sąskaitos faktūros sukūrimui bei pasirinkti apmokėjimo būdą.

3.3. Pirkėjas nurodytu el. paštu gauna el. parduotuvės patvirtinimą dėl Pirkėjo atlikto užsakymo.

3.4. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis siunčiamas Pardavėjui.

3.5. Įvesdami asmeninę informaciją, atidžiai peržiūrėkite pateiktą informaciją ir įsitikinkite, kad visa reikalinga informacija pateikta ir yra teisinga. Jūsų pateikta informacija yra pagrindas mums pabaigti užsakymą (įvykdyti sutartį) ir suteikti Paslaugą.

3.6. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad turi reikiamas teises ir įgaliojimus sandoriui įvykdyti. Pirkėjas, kuris yra nepilnametis (t. y. asmuo iki 18 metų), patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis bei kad jo/jos teisėtas atstovas davė sutikimą sudaryti sandorį ir tam reikalingų lėšų.

3.7. Asmuo, kuris sudaro Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, yra tas, kuris moka už Paslaugas.

3.8. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

3.9. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus atliktus el. parduotuvėje.

3.10. Parduotuvė rekomenduoja Pirkėjui saugoti savo prisijungimo duomenis ir jų neperduoti tretiesiems asmenims. Pirkėjas visiškai atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims ir už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

4. Užsakymo įvykdymas.

4.1. Jei sumokėjote už Paslaugas (patvirtinote užsakymą), Pardavėjas patikrins užsakymo duomenis ir suorganizuos užsakymo įvykdymą.

5. Apmokėjimas

5.1 www.autoferma.eu el. parduotuvėje atsiskaitydami už Paslaugas, būsite nukreipti į PAYSERA sistemą ir galėsite išsirinkti Jums patogiausią apmokėjimo variantą.

5.2. Norėdami atlikti mokėjimą el. parduotuvės užsakymo aplinkoje, užsakymo puslapyje pasirinkite iš siūlomų PAYSERA mokėjimo sistemos variantų.

5.3. Įvedę duomenis ir pasirinkę tinkamą mokėjimo būdą, paspauskite mygtuką „Pateikti užsakymą“ Sumokėkite už Paslaugas naudodamiesi PAYSERA mokėjimosi sistema ir spustelėkite nuorodą „Grįžti į el. parduotuvę“.

6. Kitos nuostatos

6.1. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju jo paskyroje nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sprendžiant iškilusius klausimus Pirkėjui naudojantis el. parduotuve, teikdamas informaciją apie užsakymo (-ų) vykdymo eigą. Sudarydamas sutartį Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama informacija apie jo atliktą užsakymą el. parduotuvėje ir užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.

6.2. Jei per vieną darbo dieną po apmokėjimo iš el. parduotuvės negaunate pranešimo apie Jūsų atliktą užsakymą, kreipkitės el. paštu uabautoferma@gmail.com.

6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės veikimui, stabilumui, saugumui, t. y. esant pagrįstam pagrindui, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuvės paslaugomis ir (arba) panaikinti Pirkėjo registraciją. Pirkėjas apie tai informuojamas per 2 darbo dienas po tokio apribojimo motyvuotu raštu, pateiktu Pirkėjo el. paštu.

6.4. Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra UAB Autoferma. UAB Autoferma pateiks Jūsų asmens duomenis, reikalingus mokėjimams tvarkyti, UAB PAYSERA.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Pirkėjas turi galimybę pateikti skundą Pardavėjui el. paštu adresu uanautoferma@gmail.com. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nemokamai išnagrinėja prašymą ir pateikia išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.2. Jeigu ginčo derybų būdu išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas bei į teismą. Vartotojas gali kreiptis su prašymu į Valstybinę vartotojų teisių ir apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt). Pirkėjo skundas taip pat gali būti nagrinėjamas Elektroninėje Ginčų sprendimo platformoje: ec.europa.eu/odr/.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-01

LT